Φυτώρια Χατζηδάκης

Φυτώρια Καρυδιάς

Φυτώρια Χατζηδάκης

Διάφορες Ποικιλίες Φυστικιάς

Φυτώρια Χατζηδάκης

Φυτωριακή παραγωγή δενδρυλλίων Αμυγδαλιάς

Φυτώρια Χατζηδάκης

Δενδρύλλια Ελιάς

Φυτώρια Χατζηδάκης

Διάφορες Ποικιλίες Φουντουκιάς

Τα φυτώρια Χατζηδάκη ιδρυθήκαν το 1984 από τον Αστέριο Χατζηδάκη. Έκτοτε ακολουθήσε ο υιός Γεώργιος Χατζηδάκης και σήμερα σε συνεργασία με τους δυο γιους του Αστέριο Χατζηδάκη (Απόφοιτος Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με BACHELOR : PRECISION AGRICULTURE και πτυχιακή εργασία για τα φιστίκια και τα καρύδια) και Δημήτριο Χατζηδάκη (φοιτητής στο τμήμα δασοπονίας) συνεχίζουνε με εμπειρία και γνώσεις που μεταβιβάστηκαν από γενιά σε γενιά.

Παράγει εμβολιασμένα δενδρύλλια με άψογη ποιότητα και προσοχή προσπαθώντας να βελτιοποιήσει την ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα των δέντρων.

Υπάρχει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες μας και η εταιρία είναι πάντα διπλά στον παραγωγό.

ΦΥΤΩΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τα Νέα